Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

Home About Contact

”Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang arbeider innenfor et helhetlig øko-feministisk perspektiv, og har en særegen stemme innen dette feltet. I kunstnerksapet glir dagligliv og kunst over i hverandre. Dang har i en årrekke arbeidet med vekstsykluser, sanking, matlaging, tegning, tekst og papirarbeider, som uttrykker en stille motsats til forbrukersamfunnet og en kapitalistisk tankegang.”
- Vilde Andrea Brun, Daglig leder Oppland Kunstsenter